Звіт директора Іванівської ЗШ І – ІІІ ст. за 2016/ 2017 н.р.

1.1.Охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 11-х класів у порівнянні за останні 3 роки;

протягом навчального року з учнями 9, 11-х класів проводилася профорієнтаційна робота. В школі оформлено куточок профорієнтації, на якому розміщується інформація щодо умов навчання випускників 9, 11-х класів у навчальних закладах для подальшого здобуття загальної середньої освіти, вищої освіти, організовуються екскурсії у Дні відкритих дверей до ПТНЗ, технікумів, ВНЗ тощо, проводяться зустрічі з викладачами цих навчальних закладів. Класними керівниками проводиться анкетування учнів з метою виявлення професійних інтересів. Моніторинг подальшого навчання випускників 11-х класів за останні три роки представлено в таблиці

Навчальний рік Кількість випускників ПТУ ВНЗ Інші заклади

2014-2015 10 8 2

2015-2016 2 0 2

2016- 2017 5 3 2

1.2.Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес;

За Статутом Іванівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів надає повну загальну середню освіту. Мова навчання – українська.

Діяльність закладу у 2016/2017 н.р. базувалося на вимогах нормативних документів:

- Законів України «Про освіту»,

- «Про внесення змін до законодавчих актів із питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»,

- «Про охорону дитинства»,

- Положення про загальноосвітній навчальний заклад,

- «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», від 04.10.2007 № 1/9-583

- «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», від 17.12.2008 № 1/9-811

 Закону України «Про загальну середню освіту»;

 Указу Президента України № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»;

 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної освіти»;

 Листу МОН №1/3 – 533 від 07.08.2013 року «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів»;

 Листу МОН №1\9 від 18.07.2013 року «Про використання Іструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»;

 Наказу МОН від 21.08.2013 року № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»;

 Наказу МОН від 14.12.2012 року № 1423 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-матаматичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»;

 Наказів, розпоряджень, Міністерства освіти України, Департаменту освіти Харківської ОДА, відділу освіти Вовчанської районної державної адміністрації. .

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організовується за універсальним профілем.

У 2016/2017 навчальному році у школі функціонувало 11 класів, в яких навчалося 57 учнів .

Робочий навчальний план Іванівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Вовчанської районної ради Харківської області охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять.

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими навчальними планами для кожного класу, в повному обсязі.

При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Години варіативної складової робочого навчального плану учнів початкової школи використано:

• на продовження вивчення курсу за вибором «Каліграфія (з елементами розвитку зв’язного мовлення) » у 3 - 4 класах (по 1 год. ) з метою вдосконалення графічних навичок, техніки письма й розвитку зв’язного мовлення молодших школярів;

• на введення індивідуальних і групових занять та консультацій в 3, 4 класах ( по 1 год.).

Години варіативної складової робочого навчального плану учнів 5-9-х класів розподілено на введення:

• додаткових годин до годин інваріантної складової на викладання української мови в 5, 7 класах (по 0,5 год.), алгебри в 7 класі (0,5 год.);

• курсу за вибором «Етика» у 5 класі (1 год.) з метою створення умов для формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної культури і культури поведінки учня.

• на продовження вивчення курсу за вибором «Міфологія» у 7 класі (1 год.) з метою ознайомлення з категоріями міфічних героїв, з найдавнішими міфами народів світу та визначення місця серед них слов’янської міфології, пояснення особливостей давнього міфологічного світосприйняття, тобто закладання основ розуміння учнями історії та етапів культурного світового надбання;

• індивідуальних і групових занять та консультацій з математики в 5 класі (1 год.), української мови та іноземної мови (німецької) в 7 класі (по 0,5 год.), української мови в 9 класі ( 0,5 год.).

Години варіативної складової робочого навчального плану учнів 10 – 11 класів розподілено на введення:

• додаткових годин до годин інваріантної складової на викладання технологій в 11 класі (1 год.)

• спецкурсу «Мережеві технології Web2.0» в 10 класі (1 год.) з метою формування важливої складової інформаційної культури сучасних учнів — знань та вмінь, необхідних для повноцінного та ефективного використання світового інформаційного простору.

• спецкурсу «Основи споживчих знань» в 10 класі (1 год.) з метою створення умов для формування в учнів свідомої культури споживача, необхідної для якісного і безпечного споживання, свідомого ставлення до економії та бережливості, культури споживання, формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної культури і культури споживача;

• індивідуальних і групових занять та консультацій з української мови в 10 класі ( 1 год.) та 11 класі (0,5 год.), української літератури в 10 класі ( 1 год.) та 11 класі (0,5 год.), алгебри та початків аналізу в 10 класі (1 год.) ..

1.3. організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи;

На виконання шкільної програми в школі діяли гуртки :

№ Назва гуртка Напрямок Кількість учнів Класи Керівник

1. «Пізнайко» Еколого - пізнавальний 15 3 - 4 Титаренко Л.П.

2. «Джерельце» Літературний 15 5 - 7 Титаренко Л.П.

3 «Народна творчість» Художньо – естетичний 15 8 -11 Рибальченко Т.Б.

Протягом навчального року учні школи брали участь у районних спортивних змаганнях. з настільного тенісу.

Протягом навчального року учні школи взяли участь у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер» (5 учасників -1 добрий (Блищик С., 10 клас), 4 учасники )

1.4. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу;

Бюджетного фінансування на проведення ремонтних робіт, модернізацію бази не було виділено, тому матеріально-технічна база школи протягом 2016-2017 н.р. зміцнювалася за рахунок коштів батьків. Додаткові джерела фінансування школи – кошти батьків – потребують особливого, ретельного обліку. Ця функція була покладена на батьківський комітет школи. Всі питання розглядалися на батьківських зборах, рішення приймалися відкрито, колегіально, протокольно. Вирішення питань підтримки будівлі, тепло – та водо – господарства школи, приміщень покращення матеріально-технічної бази, забезпечення умов для якісного проведення всіх запланованих заходів залучаються добровільні пожертвування батьків виключно на засадах відкритості, сурової звітності, ретельного обліку, прозорості, цільового використання внесків.

1.5. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

Протягом 2016-2017 н.р. по зміцненню матеріальної бази школи було проведено такі роботи:

- Ремонт принтерів і придбання витратних матеріалів(фарба для принтера, папір)

- Придбання будматеріалів і супутніх товарів;

- Придбання миючих засобів, серветок, паперових рушників, відер, рукавичок, лопат.

- Придбання канцтоварів.

- Транспортні витрати.

- Організація загальношкільних заходів.

- Зварювальні роботи (стільці та ремонт опалення у 2 класах)

- Фарбування нестандартного обладнання, сміттєвого баку, коридорів, вікон, надвірного туалету.

- Частковий ремонт фасаду.

- Ремонт зовнішніх та внутрішніх укосів вікон.

Залучено 66 510,00 грн., у тому числі:

Спонсорських коштів - 6 510, 00 грн.(тов. «Сантагро») – придбання продуктів харчування,

Іванівської сільської ради - 60000, 00 грн. - ремонт зовнішніх та внутрішніх укосів вікон та фасаду,

У наступному навчальному році планується виконання таких робіт:

Фарбування спортивного майданчику.

Заміна технічного обладнання у шкільній їдальні.

Придбання комп'ютерної техніки.

Придбання стільців в кількості 20 шт.

1.6. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Результати атестації 2016/2017 навчального року показали, що методична робота в школі стимулювала окремих педагогічних працівників до підвищення категорії. У школі працюють високопрофесійні вчителі. Всього викладачів 16. Пройшли перепідготовку на базі КВНЗ ХАНО всі педагоги, відповідно плану. Кількість учителів, які були атестовані у 2017 році така:

Вища категорія І категорія ІІ категорія

Встановлена

категорія - Титаренко Н.А.

Міхайлова Т.В. -

Підтверджена категорія - Мельник О.М. -

Вчителі всіх категорій працювали над удосконаленням форм і методів навчання з метою підвищення якості знань учнів відповідно до державних вимог.

Адміністрацією школи здійснювався контроль за навчально-виховним процесом. Згідно з річним та перспективним планом, у 206/2017 навчальному році вивчався стан викладання таких предметів:

- українська мова, 5-11 клас;

- правознавство, 9 – 10 класи;

- математика, 5 - 11 класи;

- географія , 6 – 10 класи;

- фізика, астрономія;

- «Захист Вітчизни»;

- української мови у 1 – 4 класах;

- іноземна мова (німецька) 1 – 4 класи;

- Я у світі, 3 -4 класи

1.7. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я учнів та педагогічних працівників

Робота з учнями пільгового контингенту

Всього в школі станом на 30 травня 2017 р. 8 учнів - діти пільгового контингенту: .

• Без піклування батьків або сиріт – 3 учнів;

• Дітей з багатодітних родин – 5 учнів

Безкоштовним харчуванням забезпечені учні 1 – 4 класів, 2 учні пільгового контингенту.

Всі учні пільгового контингенту безкоштовно відвідують позашкільні і шкільні заходи, забезпечені новорічними подарунками. Класні керівники підтримують тісний зв’язок з батьками та опікунами дітей пільгового контингенту, протягом семестру відвідували їх, складені акти обстеження житлово-побутових умов. Громадський інспектор з охорони дитинства Міхайлова Т.В. постійно контролює успішність і поведінку учнів, проводить індивідуальні бесіди з опікунами щодо морального і фізичного стану учнів, їхніх стосунків з членами родини, наявності будь-яких проблем тощо.

Робота з контролю за відвідуванням учнями навчальних занять

В Іванівській ЗШ створено систему роботи щодо обліку відвідування учнями навчальних занять, Для чіткої організації контролю складено циклограму заходів на 2016/2017 н.р. за якою працює педагогічний колектив школи:

• Класні керівники ведуть щоденний облік відвідування учнями навчальних занять, про що роблять відмітки на відповідній сторінці класного журналу і в журналі обліку відсутності учнів на заняттях. Також класні керівники в журналі оперативного контролю за відвідуванням учнями навчальних занять записують інформацію про причини відсутності учнів. Більшість класних керівників своєчасно виконує цю роботу.

• В журналах зберігаються документи, що пояснюють причини пропуску учнями навчальних занять. Перевірка відповідності цих документів відміткам пропусків у класних журналах та журналах обліку відвідування проводилась у жовтені і грудні 2016 року, у лютому і травні 2017 року. За результатами перевірки складені відповідні довідки.

• Чергові вчителі щодня здають звітну інформацію про причини та кількість відсутніх учнів за встановленим зразком.

• В кінці І і ІІ семестрів класні керівники підводять підсумки контролю за відвідуванням учнями навчальних занять, на підставі яких проводиться моніторинг. Всі пропуски навчальних занять підтверджені довідками про хворобу або записками від батьків про причини пропусків.

• На класних батьківських зборах для батьків проводяться бесіди на тему «Відповідальність батьків за здобуття учнями загальної середньої освіти», в якій розглянуто алгоритм дій батьків у разі пропусків дітьми занять. Батькам додатково роз’яснено про недопустимість пропусків занять без поважних причин та зловживання пропусками за сімейними обставинами.

• Адміністрацією школи та класними керівниками 1-11 класів ведеться змістовна роз’яснювальна робота щодо недопустимості пропусків занять з причин, що не пов’язані з хворобою дитини.

Робота з оздоровлення учнів

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 № 121 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою», та інших нормативних розпорядчих документів, з метою належної підготовки та проведення літньої оздоровчої кампанії у 2017 році, дотримання законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, під час літніх канікул у період з 29.05.2017 по 16.06.2017 в школі працював літній оздоровчий заклад з денним перебуванням «Сонечко».

Вартість харчування однієї дитини складає 10.18 грн. (кошти спонсорів та держбюджету). В таборі оздоровлено 52 учні, що складає 100% від запланованої кількості.

Категорії пільгового контингенту Кількість учнів

Діти працівників агропромислового комплексу 12

Діти працівників соціальної сфери села, освіти 12

Сироти і позбавлені батьківського піклування 3

Діти із багатодітних сімей 5

Всього пільговиків 32

Без пільг 20

Директором табору відпочинку з денним перебуванням призначено Титаренко Л.П. Для реалізації виховної мети в плані роботи табору передбачено проведення різноманітних заходів, таких як екскурсії по рідному селу, відвідування бібліотек, де для учнів проводилися тематичні лекції, зустрічі, конференції. Учні брали участь у заходах до Дня захисту дітей. Керівниками загонів табору відпочинку складено звіти про виконання плану роботи табору. Всі заплановані заходи виконані. Звіт про виконання плану роботи літнього табору та фотоматеріали про проведені заходи будуть розміщені на сайті Іванівської ЗШ.

Групова робота з учнями

В школі працює учнівське самоврядування, головною метою роботи якого є залучення учнів школи до участі у навчально-виховниму процесі та громадській діяльності, виховання соціально активної особистості. Протягом навчального року члени учнівського самоврядування працювали за власним планом роботи, узгодженим з адміністрацією школи.

Члени учнівського самоврядування самостійно влаштовують свята і конкурси в школі, активно допомагають у важливих шкільних справах.

В шкільному підрозділі організоване чергування класів, що проходить за графіком, затвердженим директором школи. Підбиття підсумків чергування проводиться щотижнево на загальношкільній лінійці Протягом навчального року за окремими планами проведено:

 Місячник безпеки дорожнього руху (вересень-жовтень);

 День Святоро Миколая;

 Зустріч Нового 2017 року;

 Тиждень заходів щодо відзначення пам’яті жертв голодомору (листопад);

 Заходи щодо відзначення річниці незалежності України;

 Заходи щодо відзначення Дня української мови та писемності (листопад);

 День Закоханих (лютий);

 День рідної мови (лютий);

 Вітальний концерт до Дня 8 Березня;

 День ЦО ( квітень);

Робота із профілактики всіх видів травматизму

Класні керівники вели змістовну роботу з учнями своїх класів щодо попередження всіх видів дитячого травматизму та збереження здоров’я. В класах ведуться журнали інструктажів, де класними керівниками фіксуються вступний інструктаж, первинний інструктаж та цільові інструктажі перед проведенням відповідних заходів (екскурсії, походи, прогулянки, спортивні змагання, суботники тощо). Бесіди з безпеки життєдіяльності проводилися за відповідним планом і наступною тематикою:

• Правила дорожнього руху.

• Правила протипожежної безпеки

• Запобігання отруєнь

• Правила безпеки при користуванні газом

• Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами

• Правила безпеки на воді

• Правила безпеки користування електроприладами та поблизу джерел електроструму

• Я обираю здоровий спосіб життя

Програма занять з попередження травматизму дітей у 2016/2017 н.р. виконана в усіх класах. Також класними керівниками щомісяця проводяться уроки напередодні канікул єдині уроки безпеки життєдіяльності.

Нещасних випадків під час навчально-виховного процесу протягом 2016/2017 навчального року не зафіксовано.

Робота з організації харчування учнів

Організація гарячого харчування в Іванівській ЗШ проводилася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про молоко та молочні продукти», згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» та наказів по Іванівській ЗШ.

Для учнів початкової школи організоване безкоштовне гаряче харчування. Постачання продуктів харчування здійснюється за графіком. Щомісяця проводився моніторинг харчування і складалися відповідні звіти встановленої форми.

У 2016/2017 н.р. охоплення харчуванням учнів школи виглядало так:

1-4 класи – 20 учнів (100 %) за рахунок держбюджету;

5-11 класи – 2 учнів пільгової категорії (100 %) за рахунок держбюджету;

Всього по школі 5-11 класи – 37 учнів (100 %)за кошти батьків.

В школі постійно працює старша медична сестра Багнюкова А.В., яка здійснює медичне обслуговування учнів, контролює фізичний стан учнів під час занять фізичною культурою, перевіряє якість їжі в їдальні, веде необхідну медичну документацію. В закладі обладнаний медичний куточок, в якому в наявності необхідне для надання першої медичної допомоги учням, працівникам школи.

З метою своєчасного виявлення дітей, хворих на інфекційні та шкіряні хвороби, запобігання розповсюдженню захворювань в організованих колективах після літніх канікул, на виконання спільного наказу Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 13.08.2015 № 598/472 «Про організацію профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації до початку 2015/2016 навчального року», спільного наказу Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради та Департаменту освіти Харківської міської ради від 16.08.2015 № 499/143 «Про організацію профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності до початку 2015/2016 навчального року», відповідно проведено поглиблений медогляд учнів, за результатами якого були визначені групи для занять фізичною культурою.

1.8. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

Робота ради школи будувалася у відповідності до Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міносвіти і науки України 27.03.2001 р. № 159, та плану Ради Іванівської ЗШ на 2016/2017 н.р.

Активну участь у роботі ради школи брали батьки: Мишаєва Г.Р., Костоглодова Н.Г., Ніконова Л.А.

Мишаєва Г.Р. – голова батьківського комітету Іванівської ЗШ, разом з батьками проводила активну роботу з реалізації загальношкільних програм, координувала роботу щодо організації ремонтних робіт.

Протягом 2016/2017 н.р. були реалізовані основні завдання ради:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю; визначення напрямків розвитку закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування виховного середовища;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів, медичного обстеження учнів;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння

пошуку, підтримка здібних дітей.

- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

За 2016/2017 н.р. було проведено 5 засідань ради, на яких розглянуто питання:

- про погодження річного плану, режиму роботи школи, розкладу занять;

- здобуття повної загальної середньої освіти;

- охоплення гарячим харчуванням дітей пільгового контингенту;

- доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини плану;

- погодження робочого навчального плану;

- оздоровлення дітей пільгового контингенту;

- робота з дітьми пільгового контингенту;

- нагляд за харчуванням та медичним обстеженням учнів;

- попередження дитячого травмування;

- звіт з питань організації навчально-виховного процесу та фінансово-господарської діяльності голови ради школи, директора.

Протягом 2016/2017 н.р. було проведено загальношкільну конференцію, де розглядалися звіт директора та голови Ради школи про діяльність закладу, затверджувалися програми, обговорювалися питання стратегічного розвитку закладу. Особлива увага протягом 2016/2017 н.р. приділялася громадському контролю за організацією харчування у шкільній їдальні, медичного обслуговування; безпечних умов функціонування закладу. Так, члени ради школи – батьки – неодноразово проводили експертизу організації харчування та медичного обслуговування у закладі. Зауважень за наслідками цієї роботи не надходило. Кадрові та матеріально – технічні ресурси у шкільній їдальні та медичному кабінеті забезпечені на належному рівні. Адміністрація щоденно контролює ці служби, проводиться моніторинг за наслідками медичного обстеження учнів. Медичне обстеження працівників школи теж знаходиться на постійному контролі адміністрації. Всі працівники закладу мають медичні книжки. Санітарний стан приміщення школи – задовільний. Батьки обговорювали шляхи покращення матеріальної бази медичного кабінету.

На контролі ради залишається рішення наступних питань:

- організація дозвілля та оздоровлення учнів;

- медичне обстеження учнів;

- зміцнення матеріально-технічної бази школи.

Недоліки в роботі ради школи за підсумками 2016/2017 н.р.:

- одноманітність форм проведення засідань ради школи;

- відсутність на засіданнях ради школи соціальних партнерів – спонсорів та голови сільської ради.

В 2017/2018 н.р. членам Ради Іванівської ЗШ необхідно звернути увагу на:

- реалізацію державних, обласних, районних, шкільних програм;

- оптимізацію форм проведення засідань ради .

1.9. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу

Пріоритетними напрямками функціонування школи, реалізації поставленої мети у 2017-2018 н.р. є:

1. Підвищення дидактичної компетентності вчителів

2. Забезпечення якості освіти. Вважати домінантою у цій роботі – урок.

3. Розвиток життєвої компетентності учнів та формування їх громадянськості.

4. Формування здоров’язберегаючої компетентності дітей.

5. Психологічний супровід розвитку дидактичної компетентності педагогів.

6. Вдосконалення управлінських дій адміністрації щодо мотивації вчителів на підготовку учнів до участі в олімпіадах, конкурсах тощо.

7. Створення безпечних умов життєдіяльності учнів, вчителів.

8. Забезпечення умов для отримання учнями, вчителями якісного медичного обслуговування, гарячого харчування, відпочинку у позаурочний час.

9. Дотримання режиму економії всіх енергоносіїв.

10. Постійне підвищення рівня володіння вчителями ПК.

11. Розбудова нових форм роботи атестаційної комісії .

12. Соціальний захист учасників НВП.

13. Робота по збереженню мережі.

14. Активізація форм позаурочної роботи з учнями.

Аналіз результатів за 2016/2017 навчальний рік дозволяє зробити висновок про те, що внутрішкільний контроль адміністрацією здійснювався на принципах актуальності, підпорядкування меті та завданням закладу, відкритості, повазі прав та обов’язків учасників контролю тощо. До вчителів своєчасно доводилися мета та завдання контролю, форма проведення, строки, результати, висновки та пропозиції.

Ефективність ВШК була забезпечена за рахунок цілеспрямованості, глибокого визначення об’єктів контролю, системності та планомірності, оперативності, колегіальності та об’єктивності. Критерії та показники, що вивчалися, обґрунтовані у методиці експрес-діагностики та рейтинг контролю. Особлива увага приділялась моніторинговим дослідженням.

Об’єктом контролю протягом навчального року були: якісні показники освіти, організаційно-педагогічні умови, НВП, фінансова та господарча діяльність, якість роботи вчителя (ведення ділової документації, виконання програм, ріст професійної майстерності, самоосвіта, тощо), якість роботи учнів (відвідування школи, успішність, рівень знань, компетенції). Наслідки контролю доводилися до членів колективу, за його результатами приймалися управлінські рішення та прогнозувалися подальші дії адміністрації. У 2016-2017 навчальному році було покращено координацію дій адміністрації, особливу увагу звернути на мотиваційно-цільову та планово-прогностичну функцію управління. Необхідно всім членам адміністрації, педколективу дотримуватись вимог повноцінного та об’єктивного контролю, компетентності, моральності, гласності.

Кiлькiсть переглядiв: 88

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.