ПРОТОКОЛ

засідання педагогічної ради

Іванівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

27.05.2016 № 7

Голова –Тільна Л.М..

Секретар – Костоглодова Л.М.

Присутні – 17 чол.

Порядок денний:

1.Про випуск зі школи учнів 11 класу ( Л.Тільна)

2.Про переведення учнів 1 – 4 класів ( Т.Ю.Столярчук)

3.Про переведення учнів 5 – 8, 10 класів (О.В.Мельник)

І. СЛУХАЛИ: Директора школи Л.М.Тільну, яка інформувала про те, що

на початок року в 11 класі навчалося 2 учнів, руху не було, на кінець року – 2 учнів. Всі учні мають результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації .

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за №924/27369, наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 07.04.2016 №137 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу відділу освіти Вовчанської районної державної адміністрації від 14.04.2016 № 111 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Вовчанського району» внесла пропозицію: випустити зі школи 2 учнів.

ВИСТУПИЛИ: Лобода А.О., класний керівник 11 класу, яка підтримала пропозицію: випустити зі школи 2 учнів.

ПОСТАНОВИЛИ: Випустити зі школи та видати атестати про повну загальну середню освіту

1. Барилко Діані Сергіївні

2. Михайловій Анжеліці Валентинівні

2. СЛУХАЛИ: Заступника директора з навчально – виховної роботи Т.Ю.Столярчук, яка

ознайомила присутніх з Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за №924/27369

ВИСТУПИЛИ:

1. Титаренко Л.П., класовод 1 класу: у 1 класі на початок року навчалося 2 учнів, руху не було, на кінець року 2 учнів. Пропусків без поважних причин не було. Всі учні засвоїли програмовий матеріал. Вона внесла пропозицію: перевести до 2 класу всіх учнів

2.Боговєсова О.О., класовод 2 класу : у 2 класі на початок року навчалося 6 учнів, прибув 1 учень(Лкамель Ільяс , наказ від 25.12.2015 № 7 - у), на кінець року 7 учнів. За рік учнями пропущено всього - 139 днів, що становить 12 %, пропусків без поважних причин не було (Довідки в наявності). Всі учні засвоїли програмовий матеріал.

Вона внесла пропозицію: перевести до 3 класу всіх учнів

2. Костоглодова Л.М., класовод 3 класу: у 3 класі на початок року навчалося 10 учнів, прибула 1 учениця (Морозова Вікторія, наказ від 17.03.2016 № 1 - у), на кінець року 11 учнів. За рік учнями пропущено всього - 151 день, що становить 8 %, пропусків без поважних причин не було (Довідки в наявності). Всі учні засвоїли програмовий матеріал.

Вона внесла пропозицію: перевести до 4 класу всіх учнів

3.Рибка Т.Ю., класовод 4 класу : у 4 класі на початок року навчалося 8 учнів, 1 учениця прибула в І семестрі ( Лкамель Маліка , наказ від 25.12.2015 № 8 – у), на кінець року 9 учнів. За рік учнями пропущено всього – 179 днів, що становить 12 %, пропусків без поважних причин не було (Довідки в наявності). Всі учні засвоїли програмовий матеріал, мають результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації .

Вона внесла пропозицію: перевести до 5 класу всіх учнів

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Перевести з 1 класу до 2 класу:

1. Богачова Максима

2. Волкова В’ячеслава

2.Перевести з 2 класу до 3 класу:

1. Аксентьєва Данилу

2. Костоглодову Ельвіру

3. Моргунову Олесю

4. Моргунова Максима

5. Потапенка Олександра

6. Фесенко Єву

7. Лкамель Ільяса

3.Перевести з 3 класу до 4 класу:

1. Блищик Діану

2. Гордіященко Маргариту

3. Донського Дмитра

4. Єрьоміну Вікторію

5. Заприводу Дмитра

6. Костоглодову Яну

7. Костоглодова Руслана

8. Крутько Анастасію

9. Титаренка Богдана

10. Шепеленка Максима

11.Морозову Вікторію

4.Перевести з 4 класу до 5 класу:

1. Волкова Владислава

2. Костоглодова Олександра

3. Потикун Назара

4. Лободу Олександру

5. Ніконову Анастасію

6. Старостенко Вероніку

7. Костоглодова Олександра

8. Касьянова Микиту

9. Лкамель Маліку

3.СЛУХАЛИ : Заступника директора з навчально – виховної роботи О.В.Мельник, яка ознайомила присутніх з тим, що :

1) в 5 класі на початок на початок року навчалося 3 учнів, руху не було, на кінець року 3 учнів. Пропусків не було. Всі учні засвоїли програмовий матеріал та мають результати річного оцінювання .

Внесла пропозицію : перевести до 6 класу всіх учнів

2) в 6 класі на початок року навчалося 7 учнів, руху не було, на кінець року 7 учнів. Пропусків без поважних причин не було (Довідки в наявності). Всі учні засвоїли програмовий матеріал та мають результати річного оцінювання .

Внесла пропозицію : перевести до 7 класу всіх учнів

2) у 7 класі на початок року 4 учнів, руху не було, на кінець року 4 учнів. Пропусків занять не було. Всі учні засвоїли програмовий матеріал та мають результати річного оцінювання .

Внесла пропозицію : перевести до 8 класу всіх учнів

3) у 8 класі на початок року 5 учнів, руху не було, на кінець року 5 учнів. За рік учнями пропущено всього – 67 днів, що становить - 8 %, пропусків без поважних причин не було (Довідки в наявності). Всі учні засвоїли програмовий матеріал та атестовані.

Внесла пропозицію : перевести до 8 класу

4) у 8 класі на початок року навчалося 8 учнів, руху не було, на кінець року 8 учнів. За рік учнями пропущено всього – 172 дні, що становить - 13 %, пропусків без поважних причин не було (Довідки в наявності). Всі учні засвоїли програмовий матеріал та мають результати річного оцінювання .

Внесла пропозицію : перевести до 9 класу всіх учнів

5) у 10 класі на початок року навчалося 4 учнів, прибув 1 учень(Кіцієв Вадим , наказ від 05.04.2016 № 2 - у) , на кінець року 5 учнів. Пропусків занять без поважних причин не було. ). Всі учні засвоїли програмовий матеріал та мають результати річного оцінювання. Внесла пропозицію : перевести до 11 класу

ВИСТУПИЛИ: Класні керівники 5 класу Кулакова Т.П., 6 класу Титаренко Н.А , 7 класу Рибальченко Т.Б. , 8 класу Застела Є.С., 10 класу Лобода А.О., які підтримали пропозицію: перевести учнів до наступного класу

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Перевести з 5 класу до 6 класу :

1.Богачову Наталю

2.Костоглодова Богдана

3. Логвінову Дар’ю

2. Перевести з 6 класу до 7 класу :

1.Демідова Владислава

2.Потапенка Юрія

3. Походенка Євгенія

4. Примак Вікторію

5.Рябуху Анатолія

6. Титаренка Максима

7.Шелестова Руслана

3. Перевести з 7 класу до 8:

1.Демідову Яну

2. Заприводу Катерину

3. Костоглодову Вікторію

4. Семерню Вікторію

4. Перевести з 8 класу до 9:

1.Богачова Олександра

2.Волкова Іллю

3. Кіндякова Олександра

4. Мишаєва Дмитра

5. Потапенко Олену

5. Перевести з 10 класу до 11:

1. Крутько Олександру

2.Кіцієва Вадима

3.Лободу Богдана

4.Паська Станіслава

5.Пономарьова Вадима

Голова: Л.М.Тільна

Секретар: Костоглодова Л.М.

ПРОТОКОЛ

засідання педагогічної ради

Іванівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

07.06.2016 № 8

Голова –Тільна Л.М..

Секретар – Костоглодова Л.М.

Присутні – 14 чол.

Порядок денний:

1.Про переведення учнів 9 класу ( Л.Тільна)

І. СЛУХАЛИ: Директора школи Л.М.Тільну, яка інформувала про те, що

на початок року в 9 класі навчалося 8 учнів, руху не було, на кінець року – 8 учнів. Всі учні мають результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації .

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за №924/27369, наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 07.04.2016 №137 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», наказу відділу освіти Вовчанської районної державної адміністрації від 14.04.2016 № 111 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Вовчанського району» внесла пропозицію: перевести з 9 класу до 10 класу 8 учнів та видати їм свідоцтва про базову загальну середню освіту .

ВИСТУПИЛИ: Мельник О.М., класний керівник 9 класу, який підтримав пропозицію: перевести з 9 класу до 10 класу 8 учнів та видати їм свідоцтва про базову загальну середню освіту.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Перевести з 9 класу до 10 класу та видати свідоцтва про базову загальну середню освіту:

1.Блищику Станіславу Віталійовичу

2.Волкову Артуру Олеговичу

3. Заприводі Альбіні Миколаївні

4. Малькевич Юлії Олександрівні

5. Мишаєвій Юлії Олександрівні

6. Міхайлову Владиславу Миколайовичу

7. Рябоштану Максиму Сергійовичу

8. Сушкову Олександру Сергійовичу

Голова: Л.М.Тільна

Секретар: Костоглодова Л.М.

Кiлькiсть переглядiв: 112

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.